Osiguranje

Poštovani putnici, 

Flamenco Travel poseduje Polisu Osiguravajučeg Društva "Triglav Osiguranje" A.D. od Odgovornosti iz delatnosti kao garanciju izvršenja usluga, Polisa br. 990000031448 god. od 25.01.2019.god. kojom se pokrivaju štetni događaji koji mogu nastupiti u postupku realizacije paket aranžmana i turističkog putovanja.

Naglašavamo da je za zemlje Evropske unije potrebno međunarodno zdrastveno osiguranje te ste u obavezi isto pribaviti. Naša preporuka je da ga u svakom slučaju na bilo kom putovanju van granica Srbije obezbedite i ujedno posedovanje polise zdrastvenog osiguranja obezbeđujete se od nepredviđenih troškova usled zdrastvenih problema tokom boravka u inostranstvu.

Za pojedine zemlje važe posebni uslovi zdrastvenog osiguranja te ste u obavezi pre putovanja isto proveriti. Preporučujemo da obezbedite i polisu osiguranja od odustajanja od putovanja sa kojom se obezbeđujete od storno penala usled odustajanja od putovanja.

Polise osiguranja možete pribaviti po istim uslovima i u poslovnici Flamenco Travel-a Novi Sad. Sve dodatne informacije možete proveriti na sajtovima kompanija sa kojima sarađujemo:

Triglav Osiguranje

Delta Generali

Sava Osiguranje